Verlaagde BTW "PROFITEER NU HET NOG KAN"


100% STUCWERK NU 12% GOEDKOPER

Het BTW-tarief voor stukadoorwerk aan partikuliere woningen van tenminste 2 jaar oud is verlaagd naar 9%. Dit geldt zowel voor de binnenkant als de buitenkant van een huur of koop woning, garages, schuren, serres en aan en uitbouw.

Als een huis in meerdere fases gebouwd is (bijvoorbeeld bij aanbouw of verbouw) moet tenminste 50% ouder zijn dan twee jaar om voor het verlaagde tarief in aanmerking te komen.

Het BTW- tarief van 9 % geldt niet voor stukadoorswerk voor woningen jonger dan 2 jaar, of voor stukadoorswerk aan gebouwen die niet als woning worden gebruikt. Daarvoor geldt een tarief van 21 % BTW.

Om in aanmerking te komen dient de opdrachtgever een ouderdomsverklaring te ondertekenen. Deze verklaring moet bewijzen dat de woning ouder is dan twee jaar. Het stukadoorsbedrijf moet de ouderdomsverklaring bij zijn administratie bewaren.